Smírčí kameny v Jistebnici

Na hřbitově v Jistebnici (okres Tábor), kde byl nalezen Jistebnický kancionál, jsou ve zdi zazděny dva smírčí kříže – každý z jedné strany náhrobku rodiny Fárových.

O tom „bílém“ toho moc známo není, ten tmavší na bohatší historii. Podle pověsti připomíná tesaře a učně, který nařezal trámy na krov kostela kratší. Tesař učně zabil a sám se oběsil. Pověst podporuje fakt, že podle stavebně–historického průzkumu kostela skutečně některé trámy kratší jsou. Kámen má pocházet ze zaniklého popraviště.

Pokud pověst nelže, měl by tento smírčí kámen pocházet ze 16. století. Právě do té doby byl totiž datován krov kostela. Možná je ale vše jinak, ale smírčí kříže nejsou smírčí kříže… ale staré náhrobníky. Jako u většiny smírčích kamenů a křížů, ani u těch jistebnických si nemůžeme být jisti téměř ničím.

Kde smírčí kameny v Jistebnici najdete?

Jak už bylo řečeno – na hřbitově. A ten je v Jistebnici vidět ze všech stran, hned vedle něj stojí základní škola a nová školka. Autem je hřbitov špatně dostupný, cesta vede do prudkého kopce a je dost úzká.

Pokud jde o umístění, smírčí kříže jsou zazděny do obvodové zdi (její západní části) přibližně v úrovni budovy mateřské školy. Hledejte náhrobek rodiny Fárových. Při hledání buďte dostatečně pozorní, kříže nejsou příliš vidět – já při první návštěvě obešel zeď kolem dokola dvakrát, než jsem je objevil.

Mimochodem, jistebnické smírčí kříže a další drobné sakrální památky v okolí mapuje a udržuje Okrašlovací spolek Jistebnice, který pravidelně aktualizuje jejich mapu.