Kaple sv. Maří Magdalény (Malý Blaník)

Když se řekne Blaník, každého nejspíše hned napadne, že je řeč o bájném kopci nedaleko Vlašimi, ve kterém přebývá vojsko svatého Václava. Na Blaníku je toho ale mnohem víc. Koneckonců, i Blaníky jsou dva. Velký Blaník, na kterém najdete rozhlednu a Veřejovou skálu s už zmíněným vojskem. A Malý Blaník, kde dnes stojí tak trochu tajemná zřícenina poutní kaple sv. Máří Magdalény.

Ta je zajímavá už svým architektonickým řešením. Má tvar osmiúhelníku vepsaného do elipsy, ke kterému byla „přilepena“ sakristie s oratoří. Do dnešních dnů se zachovala pouze zřícenina, na místě zůstala většina obvodového zdiva.

Zajímavostí je mohutný smrk, který roste uprostřed kaple. Místní jej nazývají „Velký mnich“ nebo (méně častěji) „Farář“. Jeho stáří se odhadováno na 200 let, na výšku má 35 metrů, obvod kmene měří 3,5 metru. V současné době (2022) probíhá jakás takás rekonstrukce kaple – co bude výsledkem, zatím těžko říct.

Kaple na Malém Blaníku byla v provozu necelá tři desetiletí

Ano, tak krátký čas sloužila věřícím. Postavena byla údajně v roce 1753, ale už v roce 1782 se na základě dekretu císaře Josefa II. , jenž zrušil mnohá církevní zařízení, začal psát její konec. O rok později pak skončily i slavné poutě na Malý Blaník. Kaple začala podléhat zubu času a po několika desetiletích se proměnila v torzo.

Historie církevních staveb na Malém Blaníku?

Malý Blaník byl místem bohatého náboženského života již dlouho před vysvěcením kaple sv. Máří Magdalény. Této světici prý byla zasvěcena i původní kaple, postavená někdy v 16. století. Kolem roku 1676 už na Malém Blaníku kaple Máří Magdalény stojí určitě – její podoba se do dnešních dnů nedochovala. Někdy v této době tu pobýval i poustevník Petr Havlovič původem z polského Krakova.

Kudy se ke kapli dostanete?

Asi nejkratší cesta je z parkoviště nad Louňovicemi, které je výchozím bodem pro výpravu na Velký i Malý Blaník. Dejte se po červené turistické značce po silnici dolů zpět k Louňovicím, po přibližně 200 metrech odbočte doleva… a nemůžete minout. Připravte se, že posledních cca 400 metrů vede hodně do kopce.

Na Malý Blaník se dostanete i z parkoviště „Pod Malým Blaníkem“, které je uprostřed lesa cestou k Načeradci. Odtud je výšlap méně příkrý.